Casetă tehnică

Casetă tehnică

Acest site
Schlüter Systems Italia Srl
Via Bucciardi, 31/33
41042 Fiorano Modenese (MO)
C.F. e P.I. = 02261030361
Tel. 0536/914511
Fax: 0536/911156
Internet: www.schlueter.it
E-mail: info@schlueter.it
Capital social € 46.800,00
Înscriere la C.C.I.A.A. MO Nr. 277617
Reg. Trib. MO nr. 41110

Președinte: Georg Peter Schlangen

Limitarea răspunderii

Conținuturile și paginile web de pe acest site sunt gestionate cu cea mai mare atenție posibilă. Cu toate acestea, nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește actualitatea, corectitudinea, caracterul complet și calitatea informațiilor puse la dispoziție. În calitate de furnizor de servicii, ne rezervăm dreptul să efectuăm modificări sau să eliminăm documente în orice moment și fără preaviz și nu ne asumăm nicio răspundere materială sau nematerială pentru consecințele care rezultă din accesarea informațiilor publicate, utilizarea sau neutilizarea lor, utilizarea abuzivă a conexiunii sau defecțiunile tehnice.

Schlüter-Systems nu garantează că conținuturile, grafica și imaginile prezente pe site respectă moravurile și regulamentele în vigoare în alte țări. Utilizatorii de internet care, în prezența unei interdicții în vigoare, accesează conținuturile menționate mai sus din țări în care acestea sunt considerate ilicite, ilegale sau imorale, o fac din proprie inițiativă și, prin urmare, sunt răspunzători pentru nerespectarea regulamentelor locale. Prin accesarea prezentului site, utilizatorul de internet se supune tuturor regulamentelor în vigoare în Republica Italiană în ceea ce privește utilizarea internetului și a unui site web și își exprimă acordul explicit de a se supune exclusiv competenței instanței competente pentru orice eventuale litigii.

Prin accesarea prezentului site, utilizatorul se obligă să respecte cu strictețe condițiile de utilizare a informațiilor, materialelor și serviciilor disponibile pe site și prin intermediul site-ului, precum și să respecte toate Drepturile de Proprietate Intelectuală și Industrială aferente acestora.

Legături și LINK-uri

Prezentul site poate să conțină link-uri externe către alte site-uri web care nu au nicio legătură cu acest site. Pe aceste site-uri, nu efectuăm niciun fel de control și nu am implementat operații de monitorizare a conținuturilor publicate, motiv pentru care, nu ne asumăm niciun fel de răspundere pentru conținuturile acestor site-uri și pentru politica de confidențialitate adoptată de acestea.

Invităm utilizatorii de internet să verifice condițiile de utilizare și politica de confidențialitate a site-urilor de destinație.

Prezența unui link către un site terț nu reprezintă în sine nicio formă de sugestie sau semnalare și nici o garanție din partea Schlüter-Systems pentru conținuturile acestor site-uri terțe și/sau serviciile și/sau bunurile furnizate de aceste site-uri terțe.

Drepturi de Autor

Toate documentele disponibile online, conținuturile și paginile web, precum și părțile din acestea, sunt proprietatea exclusivă a autorului lor și pot fi utilizate sau tipărite exclusiv pentru uz privat. Uzul comercial nu este permis. Reproducerea și copierea, retransmiterea sau alte utilizări ale informațiilor prezente pe aceste pagini în scopuri comerciale sunt interzise. Drepturile comerciale referitoare la marcă, la logo, la elementele grafice și de prezentare, la texte și imagini, conținuturi audio și video aparțin Schlüter-Systems. Tăcerea nu constituie în niciun caz un consimțământ tacit. Orice acțiune de copiere, reproducere, publicare, sustragere, modificare sau alterare a acestor materiale fără autorizație explicită se pedepsește în conformitate cu prevederile civile și penale în materie de drepturi de autor.

Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate exclusiv dacă sunt furnizate de dvs. Acest lucru se poate întâmpla prin acțiuni precum: completarea unui formular, înregistrări de diferite tipuri, contactarea noastră prin e-mail, comandarea de produse sau servicii sau solicitarea de informații despre materiale și teste. Datele colectate prin aceste acțiuni vor fi gestionate în conformitate cu legislația privind confidențialitatea datelor. Ele vor fi salvate, prelucrate și utilizate exclusiv pentru uz comercial. Este posibil să fie necesară utilizarea datelor dvs. în cadrul grupului Schlüter-Systems pentru a putea satisface solicitările dvs. În conformitate cu legislația în materie de protecție a datelor cu caracter personal, vă cerem consimțământul în acest sens. Datele cu caracter personal colectate nu vor fi divulgate sau comunicate către terți, decât în cazurile prevăzute în declarația de confidențialitate și/sau prin lege și, în orice caz, numai prin modalitățile permise prin lege.

Cookies

Site-ul web Schlüter-Systems utilizează cookies și sesiuni aferente, care vor păstra informațiile tehnice de navigare în browser-ul dvs. În cazul în care este posibilă păstrarea de date cu caracter personal prin cookies, vă va fi cerut în prealabil consimțământul. De obicei, browser-ul dvs. are o funcție de setare a cookie-urilor, unde puteți regla parametrii doriți.

Google Analytics
Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”). Google Analytics utilizează „cookies”, care sunt fișiere text salvate pe computerul dvs. pentru a permite site-ului web să analizeze modalitățile de utilizare a site-ului de către utilizatori. Informațiile generate de cookie cu privire la utilizarea site-ului web de către dvs. (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise și salvate pe serverele Google din Statele Unite ale Americii. Google va utiliza aceste informații pentru a urmări și examina utilizarea site-ului web de către dvs., a completa rapoarte privind activitățile site-ului web destinate operatorilor site-ului web și a furniza alte servicii referitoare la activitățile site-ului web și utilizarea internetului. Google poate, de asemenea, transfera aceste informații către terți, acolo unde acest lucru este impus prin lege sau dacă terții respectivi realizează prelucrarea informațiilor menționate mai sus în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu nicio altă dată deținută de Google. Puteți refuza utilizarea de cookies, selectând setarea corespunzătoare a browser-ului dvs., dar acest lucru ar putea să nu vă permită să utilizați toate funcționalitățile acestui site web. Prin utilizarea prezentului site web, vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. de către Google, prin modalitățile și pentru scopurile indicate mai sus.